Türkçe English
Bilgi Toplumu Hizmetleri 
ŞİRKET TÜRÜ   :   ANONİM ŞİRKET
MERSIS   : 0845031587000012
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU   : BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 
TİCARET SİCİL NUMARASI   : 17953
TİCARET ÜNVANI   : TİRİM İNŞAAT MİMARLIK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI      : -
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI   : -
KAYITLI SERMAYE TAVANI   : -
ŞİRKET TESCİL TARİHİ   : -
VERGİ DAİRESİ   : KURTDERELİ
VERGİ NUMARASI   : 8450315870
SEKTÖR   : 412005-MEVCUT İKAMET AMAÇLI OLAN VEYA İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ VEYA YENİLENMESİ (BÜYÜK ÇAPLI REVİZYON)
       
İLETİŞİM BİLGİLERİ      
Telefon   :   +90 216 572 70 20
Faks   : +90 216 573 34 35
İnternet Adresi   : www.trimline.com.tr
Adres   : Gaziosmanpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mh.
      6. Cadde No:4 Altıeylül - Balıkesir - Türkiye
Posta Kodu. 10100
       
DENETÇİ
 
     
DÖNEM   :  
İSİM SOYİSİM / TİCARET ÜNVANI   :  
BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİLİ    :  
ADRES    :  
       
TESCİL ŞUBE   :  
İSİM SOYİSİM / TİCARET ÜNVANI   :  
ADRES    :
     
 


Bilgi Toplumu Hizmetleri

MADDE 1524- (Değişik: 26/6/2012-6335/34 md.)

(1) 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur.

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklıdır.

(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibare ancak bu Kanuna ve bu fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın, yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâlde konulmamış sayılır. (6) İnternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanunun ilgili maddelerinde ve bu maddede öngörülen düzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında uygulanmaz.”

x
Cookies are used to make the best use of our site. For detailed information, you can review the text of Cookie Policy About Protection of Personal Data. I Accept